Kategorie reklamowe

Istnieje silnie zróżnicowany rodzaj reklam. Wszystko zależne jest przede wszystkim od treści. Na tej podstawie mowa o reklamie informacyjnej, podprogowej, wspierającej, stabilizującej, ukrytej, przypominającej, uciążliwej i wprowadzającej w błąd. Kolejny podział obejmuje klasyfikację reklamy ze względu na media. I tak mowa o reklamie internetowej, telewizyjnej, prasowej, ambientowej, mobilnej, tranzytowej, billboard, radiowej, spamie czy reklamie zewnętrznej zwanej często z języka angielskiego reklamą outdoorową.