Reklama

Słowo reklama pochodzi z języka łacińskiego a dokładniej wywodzi się od słowa reclamo, reclamare. Jest to nic innego jak odzew, a inaczej reakcja. Generalnie reklamą określa się połączenie informacji oraz promocji i komunikatu o charakterze perswazyjnym. Warto wiedzieć, że ma to wymusić określony oddźwięk polegający przede wszystkim na skorzystaniu przez grupę odbiorców tejże reklamy z danych usług czy też produktów.
Reklama jest to sposób na wypromowanie działalności oraz promocję marki. W zakresie Biuro Rachunkowe Banco charakterystycznych form reklamowych można mówić o jawności przekazu, a więc o tym, że reklama bez żadnych trików ma promować wprost dany produkt czy też przedmiot. Kolejna kwestia to to, że reklamy mogą być ukryte. Jest to kryptoreklama mająca przekaz podprogowy. Dodatkowo warto wspomnieć o reklamie mieszanej, która zawiera zarówno cechy pierwszego jak i drugiego typu reklamy. Reklama generalnie może przybierać różnorakie postaci. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wyróżnić reklamowany przedmiot na tle innych.
Reklamy są dzisiaj praktycznie w każdym jednym miejscu i przewijają się w rozmaitych mass mediach – telewizji, radiu, sieci. Co więcej są one także obecne w prasach specjalistycznych. Do tego mowa nawet o reklamie w filmach czy serialach, co określa się terminem lokowania produktów. Warto wydzielić kilka charakterystycznych etapów oddziaływania reklamy. Po pierwsze jest to wzbudzanie chęci posiadania danej usługi czy produkty, wywoływanie danej – spodziewanej reakcji a więc zakupu, wzbudzanie zainteresowania produktem, marką czy też firmą, budowanie świadomości produktu oraz marki bądź firmy.
Warto także wspomnieć o korzyściach wynikających z tego, że ma się reklamę tego, co się proponuje. Reklama niesie ze sobą funkcje informacyjną, rozrywkową, perswazyjną. Reklama ma także pewne zagrożenia wynikające z niej. Wprowadza w błąd odbiorcy, promuje zachowania społeczne oraz zwyczaje, wzbudza określone potrzeby konsumpcyjne. Kolejna kwestia to manipulowanie odbiorcami i wywieranie na nich wpływu i przekazu podprogowego. Reklama pełni wielorakie funkcje dodatkowe na przykład identyfikacyjną, która odróżnia dany produkt czy usługę od marki konkurencyjnej. Ponadto mowa też o funkcji emocjonalnej, bowiem utożsamienie produktu z daną reklamą budzi konkretne skojarzenia. Warto też mieć na względzie funkcję gwarancyjna. Jeżeli w reklamie jest mowa, że produkt służy do tego i tego i to czy tamto ma powodować, konsument ma podstawy liczyć, że faktycznie tak będzie.

Autor: słoiki sklep