Rodzaje logotypów

Wyróżnia się na chwilę obecną, z racji rosnącego zapotrzebowania na tego rodzaju przedstawienia i symbole oraz formy graficzne, bardzo szeroki podział na rozmaite logotypy. Można mówić na przykład o znakach graficznych, które są bardzo często wykorzystywanymi opcjami, emblematach, znakach symbolicznych, znakach abstrakcyjnych, postaciach, glifach czy też monogramach.